Pronájem bytu a domácí zvířata

Kočka nebo pes jsou nedílnou součástí našich domovů. Provázejí nás při stěhování a nedovedeme si bez nich představit život. Budete si pronajímat nemovitost? A ptáte se, jestli s vámi může bydlet také čtyřnohý přítel? Odpověď je vlast na první pohled snadná, protože neexistuje legislativní opora pro to, aby vám pronajímatel takovou společnost v bytě přímo zakázal. Dle platného občanského zákoníku je možné v bytě chovat zvíře. A smlouva, kde se něco takového přímo zapovídá, bude považována za právně neplatnou. Stejně tak nemůže nic podobného zakazovat ani domovní řád.

A co když je mazlíček problematický? 

Existuje ale jedna výjimka, kterou uvádí samotný občanský zákoník. Nájemník může v bytě chovat zvíře, s nímž nejsou vážné problémy. Jinak řečeno, pokud by chov zvířete znamenal nepřiměřené obtíže pro pronajímatele či sousedy. A co si pod tímto slovním obratem představit? Tak například, pokud je pes, který s nájemcem přijde do jinak tichého domu plného seniorů, agresivní nebo příliš hlučný. Navíc majitele očividně vůbec neposlouchá a znamená tak jistou hrozbu pro všechny obyvatele. Tehdy je možné argumentovat dle občanského zákoníku a chov zapovědět. A ještě něco, pokud by znamenalo zvíře v domě zvýšené náklady na údržbu společných prostor, majitel zvířete musí vzniklé náhrady platit z vlastní kapsy. A nejde jenom o psa, ale vlastně o jakékoliv chované zvíře.

Lepší bude nic nezatajovat 

Jděte na to zpříma, protože o zvířeti se pronajímatel dříve či později stejně dozví. Ověřte si, jak mu bude takový scénář vadit. A nedivte se, pokud někdy bude chtít vyšší kauci (nemůže požadovat více než tři nájmy) nebo dokonce také vyšší nájemné, pokud bude zvíře v bytě. Podobně jako když si nastěhujete nového člena domácnosti, v principu jde o totéž. Právo mít u sebe psa nebo kočku není bez limitů, totéž platí i pro jiné zvířecí společníky. Lepší proto bude zapříst diskuzi hned na prohlídce, protože pak zjistíte, jak byste asi v budoucnu vycházeli. Pokud cítíte problémy, raději zkuste ještě navštívit několik objektů, které máte vyhlédnuté. Nic v životě by se nemělo lámat přes koleno a zde byste šli přímo do problémů. Snad až přímo do jámy lvové, pokud si vypůjčíme literární přirovnání.

Dlouhodobý a spolehlivý nájemník?

Obavy z poškození majetku jsou namístě, ale když dodáte reference z předchozího pronájmu a majitel nemovitosti, ve které chcete bydlet seznámí, že jste bezproblémový nájemník, jistě nebude mít další výhrady. Také je možné, aby se byt pronajímal nevybavený, otázka poškrábání nábytku je pak vlastně elegantně vyřešena. Formulaci ve smlouvě, že nechcete zvíře v bytě, nelze právně vymáhat. Lepší je, když se obě strany dohodnou, protože komunikace je důležitá nejen v partnerských vztazích.

 

pronajem-bytu-a-domaci-zvirata