Podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Návrh na vklad je vždy podáván na katastru nemovitostí, který spravuje katastrální území, v němž se nachází dotčená nemovitost. Návrh na vklad se podává po podpisu kupní smlouvy a po podání návrhu začíná plynout lhůta tzv. vkladového řízení. V tomto řízení katastrální úřad návrh přezkoumá a vyhodnotí, zda požadavku vyhoví či nikoliv. Návrh na vklad může podat prodávající i kupující a v kupní smlouvě by tedy mělo být uvedeno, kdo tak učiní a především kdo uhradí poplatek spojený se smluvním poplatkem. Častokrát návrh na vklad zajišťuje a podává advokát či realitní makléř, který v tomto případě musí být úředně zplnomocněn oběma smluvními stranami.

Co je to list vlastnictví (LV)

Pokud kupujete novou nemovitost, katastr ji vždy zapisuje do tvz. listu vlastnictví, kterým disponuje každý fyzická i právnická osoba, v jejímž vlastnictví je minimálně jedna nemovitost (družstevní bydlení se do LV nepropisuje). List vlastnictví představuje soupis všech nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastníte a lze v něm dohledat kompletní informace o stavbě, pozemku, právu stavby, omezení vlastnických práv, oprávnění vlastníka nemovitosti, probíhající i ukončená řízení či nabývací tituly.

Poplatky za návrh na vklad

Za návrh na vklad zaplatíte vždy správní poplatek ve výši 2tis Kč. Pokud tedy na jednom návrhu žádáte o více změn, budete platit vždy jen stanovenou částku pro jeden návrh - tedy pokud je vše uvedeno na jedné listině. Typicky se může jednat o vlastnické právo a věcné břemeno dle jedné smlouvy. Pokud však propisujete například změnu vlastnického práva k nemovitosti na základě kupní smlouvy a chcete propsat také zřízení zástavního práva k hypotéce dle zástavní smlouvy, musíte podat návrhy na vklad celkem dva.

Formulář pro návrh na vklad

V roce 2014 došlo ke změně v legislativě a obecný formulář návrhu na vklad je veřejně dostupný na webu katastru nemovitostí. Do tohoto roku si musel každý žadatel o návrh na vklad do katastru nemovitostí sepsat vlastní žádost. V případě jednoduchých vkladů byste pro prostudování měly být schopni formulář návrhu na vklad bez větších problémů vyplnit. Pokud jsou však žádané změny složitější, je vhodné se s vyplněním formuláře obrátit na zkušeného advokáta či realitního makléře.

Jaké dokumenty podat společně s návrhem na vklad?

S návrhem na vklad je vždy nutno podat příslušnou listinu, kterou je nejčastěji kupní smlouva, darovací smlouva, směnná smlouva, smlouva o zřízení věcného břemen či zástavního práva nebo například dědické rozhodnutí.

návrh na vklad do katastru nemovitostí