Odhad ceny nemovitostí: Jaké jsou druhy a kdo může odhad udělat.

Při prodeji nemovitosti se jistě setkáte s termínem odhad ceny nemovitosti. Existují dva druhy odhadů cen nemovitostí. Jeden z nich je vyhláškový odhad ceny nemovitosti. Tento odhad je nutné udělat při každém prodeji nemovitosti. Jde o odhad, který slouží k účelům finančního úřadu. Právě z takového odhadu se vypočítává daň z převodu nemovitosti. Tento odhad vypracovávají soudní znalci.

A jak se v takovém případě určuje cena? Výše ceny je stanovena vyhláškovým odhadem. Není výjimkou, že se tento odhad ceny nemovitosti výrazně liší od druhého odhadu. Druhý z dohadů se dělá pro banku, která poskytuje hypotéku kupujícímu. Jde o odhad tržní. Tento odhad provádí sama banka, která má poskytovat hypotéku. Kromě ní ho však může vypracovat také odhadce. Má to však jednu podmínku. Odhadce musí být certifikovaný bankou.

Jak je možné, že se oba odhady od sebe liší? Je to tím, že se počítají na základě jiných parametrů. A také se k výpočtu používají odlišné metody. Zatímco provádění odhadu ceny nemovitosti pro finanční úřad je přesně stanovené vyhláškou, tržní odhad mnohem více závisí na aktuální tržní ceně.

Při vyhláškovém odhadu se bere zřetel na cenu stavebního materiálu, cenu dle lokality, velikosti města a podobně. Odhadce je tak vázaný předpisy, které určuje vyhláška ministerstva. Tato pravidla se každý rok trochu mění, vždy však vychází ze Zákona č. 151/1997 o oceňování majetku, změna zákonem 121/2000 sbírky. V tomto případě odhadce vyplňuje údaje do předem stanovené tabulky. Podle toho se pak určí cena nemovitosti.

Tržní odhad se mnohem více ohlíží na aktuální situaci na trhu. Cena nemovitosti se tak odvíjí od toho, za kolik se dá v tuto chvíli v dané lokalitě prodat. Dalo by se tedy říci, že tržní odhad pro banku je mnohem aktuálnější a přesnější.

odhad – nemovitosti