Daň z příjmu spojená s pronájmem nemovitosti

Pronájem nemovitosti je v poslední době velice oblíbená činnost, mnohými označovaná jako jednoduchý pasivní příjem. V jádru věci je to pravda, ale s ohledem na to, že se jedná příjmy, je nutné je správně zdanit (dle zákona zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Daň z pronájmu se naprosto běžně uvádí v klasickém daňovém přiznání a výhodou je, že lze využít odpočty, slevy na dani a nezdanitelné položky. Na paměti je potřeba mít, že finanční úřad pohlíží na příjmy z pronájmu jinak, pokud jste právnickou osobou a jinak pokud jste osobou fyzickou. V každé z těch variant je daňové zatížení rozdílné.

Daň z příjmů z pronájmu pro fyzické osoby

Fyzické osoby jsou v rámci příjmu z pronájmu zatíženy daní ve výši 15%. Pokud je pronájem vaše jediná podnikatelská činnost, zvládnete daňové přiznání s nejvyšší pravděpodobností vyplnit sami.

Pokud se jedná o souběh podnikatelských aktivit, je vhodné využít služeb daňového poradce. Ten Vám také poradí v situaci, kdy je pronajímaná nemovitost ve vlastnictví SJM. V takovém případě daní příjmy z pronájmu pouze jeden z manželů.

Daň z příjmů z pronájmu pro právnické osoby

Na rozdíl od fyzických osob podléhají příjmy z pronájmu u právnických osob zdanění ve výši 19%. Situace ohledně pronájmů je tu navíc odlišná, kdy zákon v mnoha případech pohlíží na tuto službu provozovanou právnickými osobami jako na ubytovací službu. Jedná se především o krátkodobé pronájmy související se službami Booking či Airbnb. Pokud tedy tyto služby provozujete, musíte kromě daně z příjmu (nejčastěji se využívá paušál 60%), odvést také zdravotní a sociální pojištění. Nejste-li zdatní ve vyplňování daňových přiznání pro právnické osoby, určitě doporučujeme využít služeb kvalifikovaného daňového poradce.

Kdy se daň z pronájmu neplatí?

Daň z příjmu z pronájmu není nutné hradit v případě, kdy Váš součet příjmů z pronájmu nečiní během roku více než 6000 Kč. Jedná se výjimku, v případě že nemovitost pronajímáte opravdu pouze sporadicky a v reálné praxi na tuto výjimku dosáhne minimum pronajímatelů. Pokud nevykazujete jinou podnikatelskou činnost a vaše roční příjmy z podnikání (chápejme pouze z pronájmu) nepřesáhnout ročně částku 15 000 Kč, spadáte do osvobození od daně z příjmů také.

Co se (ne) započítává do příjmů z pronájmu

V rámci příjmu z pronájmu určeného ke zdanění, je vždy nutno počítat s platbou pouze za pronájem, očištěnou od platby za energie a další poplatky. Dle nákladů za pronájem je na Vašem rozhodnutí zda budete danit paušálem nebo klasicky.

 

Daň z příjmu spojená s pronájmem nemovitosti