Ceny bytů a domů postupně klesají

Pokles ceny na trhu s nemovitostmi může být způsoben řadou faktorů, včetně ekonomických, politických, demografických a regulačních. Ty mohou zahrnovat zhoršující se ekonomickou situaci, krizi na trhu práce, zvýšenou regulaci a daňové zatížení, změny v poptávce po nemovitostech, a také vývoj cen a úrokových sazeb hypoték. Tyto faktory mohou vést k poklesu poptávky po nemovitostech a tím k poklesu cen.

Jaká faktory ovlivňují pokles ceny nemovitostí v ČR?

Hlavním faktorem ovlivňujícím pokles cen nemovitostí byl přehřátý nemovitostní trh, kde se převážná část nemovitostí prodávala a bohužel stále prodává za neadekvátně vysoké ceny. V kombinaci se zvýšením úrokových sazeb u hypotečních úvěrů či úvěrů ze stavebního spoření došlo k výraznému snížení zájmu o nemovitosti a to průřezem celé republiky. V souvislosti s tímto došlo k úbytku kupní síly a ceny nemovitostí začaly padat.

Mnoho nemovitostí zatím drží ceny

Mnoho prodávajících stále žije v bublině z roku 2021 a 2022 a s vidinou vysokých zisků stále drží ceny nemovitostí na původních vysokých hodnotách. To ovlivňuje i další prodávající, kteří jsou v souvislosti s touto falešnou poptávkovou hladinou zkresleni a nepůsobí na ně tolik tlaky na snížení ceny jejich nemovitosti. S realitou se často setkávají až při kontaktu s prvními zájemci, kteří logicky žádají o snížení ceny prodávané nemovitosti a to častokrát výrazně. Na trhu není výjimkou, že nemovitosti jsou díky vysoké ceně v nabídce mnoho měsíců, častokrát i více než rok.

Správné nacenění nemovitosti je předpoklad úspěchu

Ve spolupráci s realitní kanceláří, která je s cenovou hladinou seznámena a jejich makléři se v realitách pohybují denně, je možno stanovit prodejní cenu adekvátně a s tím bude spojen také následný úspěšný prodej. Předražených nemovitostí je na trhu spoustu a vyhrává ten, kdo stanoví cenu, kterou kupující akceptují.

V každém regionu je situace jiná

Zatímco ve velkých městech typu Prahy či Brna je pokles cen prozatím poměrně nízký, v regionech typu Moravskoslezského kraje či Jižních Čech je situace o poznání odlišnější. Trend v poklesu cen nemovitostí je tu výrazný. Obecně nejvíce drží ceny novostavby, ceny naopak nejvíce klesají u energeticky náročných staveb či starších staveb, kde je vyžadována rekonstrukce.

Trh zaznamenává pokles cen nemovitostí